Фолклорен благотворителен концерт на НУФИ „Филип Кутев” – Котел и НУФИ „Широка Лъка”
Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
Възстановяване на присъствен учебен процес във всички училища от област Сливен, считано от 28.02.2022 г.