Hационално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” Котел


Адрес: Котел 8970

общ. Котел, обл. Сливен

ул. "Георги Захариев" N2

Email: smu_k_l@mail.bg;

kontakt@nufi-kotel.com

Директор: Мария Градешлиева

+359878401043

Зам.-Директор: Петър Аркалиев

+359878401028

Гл. Счетоводител: Соня Аркалиева

+359878401042; / +35945342248

Секретар: Стефка Болтаджиева

+359878401055

Домакин: Дочка Фъстъкова

+359878401029

 


Вижте по-голяма карта

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg