Ученически състави в НУФИ "Филип Кутев"

 

Представителен оркестър

ръководител: Стоимен Добрев

Представителен хор

ръководител: Димитринка Динева

Представителен танцов състав

ръководител: Константин Константинов

Вокални камерни ансамбли

ръководители: Димитринка Динева, Чонка Кинева и Женя Станчева

Инструментални камерни ансамбли

ръководител: Огнян Христов

Гъдуларски оркестър

ръководител: Величка Тодорова

Тамбурашки оркестър

ръководител: Христина Койчева

Гайдарски оркестър

ръководител: Данаил Енчев

Танцови състави по класове

ръководители: Лъчезар Лазаров, Маргарита Асенова, Константин Константинов