Ученически състави в НУФИ "Филип Кутев"

 

Представителен оркестър

ръководител: Цветан Георгиев

Представителен хор

ръководител: Димитринка Динева

Представителен танцов състав

ръководител: Тончо Кисьов

Вокални камерни ансамбли

ръководители: Димитринка Динева, Сашка Ченкова и Чонка Чалъкова-Кинева

Инструментални камерни ансамбли

ръководител: Тодор Петров

Гъдуларски оркестър

ръководител: Тодор Петров

Тамбурашки състав V-VІІІ кл

ръководител: Христина Койчева

Гайдарски оркестър

ръководител: Данаил Енчев

Танцови състави по класове

ръководители: Тончо Кисьов, Борислав Кисьов, Маргарита Асенова, Константин Константинов

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg