СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Васил Тодоров Бонев - председател

2. Екатерина Василева Дончева - родител на ученик от XI клас

3. Любен Тодоров Люцканов - родител на ученик от VIII клас

4. Румен Джуров - представител на Министерството на културата

5. Кирил Василев Лъсков - представител на Индустриална стопанска асоциация Сливен

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Нина Бобева - родител на ученик от IX клас

2. Галя Иванова - родител на ученик от X клас

3. Ралица Базайтова - представител на Министерството на културата

4. Съби Бончев Лъсков - представител на Индустриална стопанска асоциация Сливен

 

С правомощията на Обществения съвет, както и с всички въпроси по неговото създаване и организацията на работата му може да се запознаете тук: