СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Васил Тодоров Бонев - родител на ученик от IX клас

2. Екатерина Василева Дончева - родител на ученик от VIII клас

3. Любен Тодоров Люцканов - родител на ученик от VI клас

4. Румен Джуров - представител на Министерството на културата

5. Съби Бончев Лъсков - представител на Индустриална стопанска асоциация Сливен

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Красимира Станева Иванова - родител на ученик от X клас

2. Елиф Наимова Махмудова - родител на ученик от IX клас

3. Альоша Младенов Сербезов - родител на ученик от VIII клас

4. Ралица Базайтова - представител на Министерството на културата

5. Кирил Василев Лъсков - представител на Индустриална стопанска асоциация Сливен

 

С правомощията на Обществения съвет, както и с всички въпроси по неговото създаване и организацията на работата му може да се запознаете тук:

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg