Учители по общообразователни предмети:

1. Паруш Неделчев - главен учител по история и цивилизация и география и икономика.

2. Весела Коджагяурова - старши учител по български език и литература.

3. Стефка Николова - старши учител по български език и литература.

4. Елена Къчева - старши учител по английски език.

5. Илко Загоров - старши учител по руски език.

6. Стефка Куцарова - старши учител по математика.

7. Красимира Бонева - старши учител по информатика и информационни технологии.

8. Величка Люцканова - старши учител по химия и опазване на околната среда, човек и природа и биология и здравно образование.

9. Олга Петрова - старши възпитател на занималня V-ти клас и учител по физика и астрономия.

10. Георги Димитров - старши учител по физическа култура и спорт.

11. Веселина Върбанова - старши учител по психология и педагогически съветник.

12. София Генова - учител по изобразително изкуство.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg