КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец, осигурено от училището.

2. Копие на акт за раждане.

3. Копие на удостоверение за завършен VII клас /IV клас за кандидатите за V клас/.

4. Копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика.

5. Копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита /За специалност "Български танци"/.

При подаване на документите задължително се представят оригиналите за сверяване на копията!

Срок за подаване на документи: от 27.08.2018 г. до 31.08.2018 г. включително!

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg