Учители по музикално-теоретични предмети:

1. Петър Аркалиев - зам. директор и старши учител по българска народна музика и история на музиката.

2. Цветан Георгиев - старши учител по солфеж, хармония, полифония, диригент на представителен оркестър.

3. Стоимен Добрев - учител по солфеж, хармония, музикални форми, инструментознание.

4. Снежина Цонева - старши учител по солфеж и музика.

5. Мария Цвяткова - старши учител по задължително пиано и корепетитор на изпълнителски профил.

6. Ваня Ангелова - старши учител по задължително пиано и корепетитор на изпълнителски профил.

7. Ирена Лазарова - старши учител по задължително пиано и корепетитор на профил български танци.

8. Светлана Караколева - старши учител по задължително пиано и корепетитор на изпълнителски профил.

9. Алида Михалева - старши учител по народно пеене и корепетитор на профил български танци.

10. Минко Георгиев - старши корепетитор на профил български танци.

11. Марин Хамев - корепетитор на профил български танци.

12. Нермин Шабанов - старши учител по акордеон и корепетитор на профил български танци.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg