Преподаватели по музикално-теоретични предмети:

1. Петър Аркалиев - пом. директор и старши учител по фолклористика и история на музиката.

2. Снежина Цонева - старши учител по солфеж и елементарна теория на музиката.

3. Ташо Барулов - главен учител по солфеж и хармония.

4. Цветан Георгиев - старши учител по хармония, полифония, музикален анализ, инструментознание и диригент на представителен оркестър.

5. Мария Цвяткова - старши учител по задължително пиано и корепетитор на изпълнителски профил.

6. Ваня Ангелова - старши учител по задължително пиано.

7. Светлана Караколева - старши учител по задължително пиано.

8. Алида Михалева - старши учител по пиано и корепетитор на изпълнителски профил и български танци.

9. Ирена Лазарова - старши учител по задължително пиано.

10. Минко Георгиев - корепетитор на профил български танци.

11. Марин Хамев - корепетитор на профил български танци.

12. Нермин Шабанов - корепетитор на профил български танци.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg