Hационално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” разполага с прекрасна база за обучение и живеене, включваща единайсет двуетажни и триетажни блока, обединени в комплекс, който е изцяло на разположение на учениците.

Училищният комплекс включва:


- концертна зала с капацитет 200 места

- няколко танцови зали

- библиотека

- фонотека

- учебни кабинети с пиана и лютиерска работилница

- общежитие

- училищен стол и хотел за туристи и гости

Учениците се обучават в специалности: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, акордеон, народно пеене и български танци.

Учебната програмата се състои от общи часове по задължителна и задължително избираема подготовка и индивидуални такива, по специални предмети. Педагогическият състав е от доказани професионалисти, високо квалифицирани учители и специалисти.

Всички учащи в изпълнителски профил, задължително участват в един или няколко училищни състави (вокални, инструментални, вокално-инструментални и танцови), които се различават по своя размер - камерни и големи.

При завършване на курса на обучение, след полагане на държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на професионална квалификация, възпитаниците на НУФИ „Филип Кутев” получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за придобита професионална квалификация.

Възпитаниците на НУФИ „Филип Кутев” са неделима част от културният календар на страната. В много общини, празничната програма, винаги е с неизменното участие на учениците от училището. Не са малобройни и турнетата и участията ни в различни програми и фестивали в чужбина.

В НУФИ „Филип Кутев” се подготвят високо квалифицирани специалисти, инструменталисти, певци, хореографи и лютиери.

Нашите възпитаници са винаги добре реализирани. Ще ги срещнете, като наша визитна картичка, във всеки състав, ансамбъл, фестивал и на всяка сцена.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg