Списък на учебниците за 2023/2024 учебна година

 

За учениците от 1-ви до 7-ми клас учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

 

Предмет Издателство Авторски колектив
8. клас
1. Български език "Просвета Азбуки" Милена Васева, Тина Велева
2. Литература "Просвета основано 1945" Ирен Иванчева, Кирил Мерджански и др.
3. Английски език Express Publishing - part one Level A1 Student`s Book
4. Математика "Просвета основано 1945" Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова
5. Информационни технологии "Домино"
6. История и цивилизация "Просвета основано 1945" Борислав Гавраилов, Кирил Славчев
7. География и икономика Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
8. Философия Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
9. Биология и здравно образование "Булвест 2000"
10. Химия и опазване на околната среда "Педагог 6"
11. Физика и астрономия "Булвест 2000"
12. Изобразително изкуство "Просвета Плюс" Мариана Мойнова, Вяра Гунева
13. Технологии и предприемачество "Просвета основано 1945" Весела Неделчева, Атанас Паскалев
14. Здравословни и безопасни условия на труд Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
9. клас
1. Български език "Просвета Азбуки" Милена Васева, Егени Зашев
2. Литература "Просвета основано 1945" Албена Хранова, Любов Шишкова
3. Английски език Express Publishing- Legacy for Bulgaria Level A2
4. Руски език Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
5. Математика "Просвета основано 1945" Кирил Банков, Таня Стоева, Илиана Цветкова, Даниела Петрова
6. Информационни технологии "Домино"
7. История и цивилизация "Булвест 2000"
8. География и икономика "Булвест 2000"
9. Философия Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
10. Биология и здравно образование "Булвест 2000"
11. Химия и опазване на околната среда "Педагог 6"
12. Физика и астрономия "Булвест 2000"
13. Изобразително изкуство "Просвета Плюс" Мариана Мойнова, Вяра Гунева
14. Технологии и предприемачество "Просвета основано 1945" Весела Неделчева, Атанас Паскалев, Донка Куманова
10. клас
1. Български език "Булвест 2000" Ангел Петров, Мая Падешка
2. Литература "Булвест 2000" Бойко Пенчев, Виолета Герджикова
3. Английски език Express Publishing- Legacy for Bulgaria Level A2
4. Руски език Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
5. Математика "Просвета основано 1945" Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков
6. Информационни технологии "Домино"
7. История и цивилизация "Булвест 2000"
8. География и икономика "Булвест 2000"
9. Философия Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
10. Биология и здравно образование "Педагог 6"
11. Химия и опазване на околната среда "Педагог 6"
12. Физика и астрономия "Булвест 2000"
13. Изобразително изкуство "Просвета Плюс" Мариана Мойнова, Вяра Гунева, Светослав Косев
11. клас
1. Български език "Просвета, основано 1945" Весела Михайлова, Йовка Тишева и др.
2. Литература "Просвета, основано 1945" Албена Хранова, Любов Шишкова
3. Английски език Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
4. Математика "Просвета основано 1945" Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков
5. Гражданско образование Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
12. клас
1. Български език "Просвета, основано 1945" Весела Михайлова, Йовка Тишева и др.
2. Литература "Просвета, основано 1945" Албена Хранова, Любов Шишкова
3. Английски език Ще бъдат уточнени в началото на учебната година
4. Математика "Просвета основано 1945" Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова, Гергана Николова, Стефчо Наков
5. Гражданско образование Ще бъдат уточнени в началото на учебната година