Обучението по специални дисциплини в НУФИ "Филип Кутев" е основано на дългогодишни традиции и приемственост. Голямата част от преподавателите в това методическо обединение са възпитаници на училището. Това са учителите, които са шлифовали през годините не един талант, за да блестят, като тяхна запазена марка във всеки състав, ансамбъл и на всяка сцена.

Димитринка Динева

Димитринка Динева – старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев” випуск 1990/1995 г. Степен бакалавър е завършила в АМТИИ гр. Пловдив през 2000 г., със специалност Дирижиране на народни състави и професионална квалификация ръководство на народни състави, преподавател и изпълнител по народно пеене и учител по музика. От 1999г работи като учител по народно пеене и вокални ансамбли в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел. В периода от 1999 г. до 2002г е диригент на представителният хор на училището.

Чонка Чалъкова – Кинева

Чонка Чалъкова – Кинева – старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ Широка лъка, випуск 1992 г. Степен бакалавър е завършила в АМТИИ гр. Пловдив, със специалности Ръководство на народни състави и изпълнителско изкуство (1996 г). Изучавала народно пеене в класа на проф. Анка Кушлева и дирижиране при проф. Милчо Василев и проф. Стефан Мутафчиев. През 1998 г завършва следдипломна преквалификация в специалност Педагогика на обучението по музика. От 1997 г до днес е преподавател по народно пеене в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел.

Антоанета Лефтерова

Антоанета Лефтерова - старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев” випуск 2001/2006 г. Степен бакалавър е завършила в АМТИИ гр. Пловдив през 2010 г.

Женя Станчева

Женя Станчева - старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ “Филип Кутев“ гр. Котел, випуск 1989/1994 г. Степен бакалавър е завършила в ШУ “ Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен със специалност Педагогика на обучението по музика и специализация по Народно пеене. През 2016 г. завършва ТУ– София ИПФ –Сливен с квалификация учител по информатика и информационни технологии. През 2017 г. завършва степен магистър в АМТИИ Проф. „Ас. Диамандиев“ гр. Пловдив специалност Изпълнителско изкуство - Народно пеене. През 2019 г. завършва степен магистър в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев „ гр. Пловдив със специалност Педагогика на обучението по музика. Работила е като учител по народно пеене в паралелки с разширено изучаване и профил Музика в гр. Сливен. От 2019 г. е учител по народно пеене и вокални ансамбли в НУФИ „Ф. Кутев“ гр. Котел.

Огнян Христов

Огнян Христов – старши учител по кавал

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен магистър е завършил във ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ).

Христина Койчева

Христина Койчева – старши учител по тамбура

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен магистър е завършила във ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ). От дипломирането си до днес работи като учител по тамбура в НУФИ "Филип Кутев". Съставител на школата "Пиеси за тамбура" (1990 г.).

Величка Тодорова

Величка Тодорова – старши учител по гъдулка

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен бакалавър е завършила в ШУ „Епископ Константин Преславски”, със специалност музикална педагогика и специализация по гъдулка. От 1986 г. до днес е преподавател по гъдулка и камерна музика, в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел. Учениците и са печелили множество награди от национални и регионални конкурси. Нейни ученици са видни гъдулари, като Евгений Личев, Ваня Вълкова,Тодор Бакоев, Христина Белева и мн. др.

Данаил Енчев

Данаил Енчев - старши учител по гайда

Степен бакалавър завършва през 1998 г., в ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен със специалност музикална педагогика и специализация по методика на обучението по гайда. Следдипломна квалификация "учител по физическо възпитание" придобива от Националната спортна академия "Васил Левски" гр. София, през 2002 г. От 1985 г. до 2012 г. работи в НУ "Христо Ботев" гр. Нови Пазар, като учител по гайда и ръководител на гайдарски оркестър. В периода 1987-88г е оркестрант в Ансамбъл "Мадара" гр. Шумен, а от 1999 г. до 2006 г. е асистент по гайда в ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен. От 2001 г. до 2011 г. работи като учител по музика и физическа култура и спорт, в ОУ "Никола Вапцаров" гр. Шумен. От 2009 г. до днес е учител по гайда в НУФИ "Филип Кутев" гр. Котел.

Красимир Рачев – старши учител по гайда

През 1997 г. завършва АМТИИ гр. Пловдив със специалност Ръководство на народни състави и професионална квалификация преподавател и изпълнител по гайда. От учебната 2021/2022 година е учител по гайда в НУФИ "Филип Кутев".

Пламен Димитров – старши учител по акордеон

През 1977 г. завършва АМТИИ гр. Пловдив със специалност Музикална педагогика и професионална квалификация преподавател и изпълнител по акордеон. От учебната 2018/2019 година е учител по акордеон в НУФИ "Филип Кутев".

Десислава Попова

Десислава Попова – старши учител по български танци

Възпитаник на НУФИ Широка лъка випуск 2001/2006 г. През 2011 г. завършва ВСУ "Черноризец Храбър" със степен бакалавър, специалност хореография-български народни танци с професионална квалификация хореограф педагог, а през 2012 г. и степен магистър, специалност хореография - български народни танци, хореографска режисура на танцов спектакъл и артмениджмънт, и проф. квалификация магистър по хореография. През 2010 г. започва работа като младши учител по български танци във НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел, където изпълнява длъжността учител до днес.

Константин Константинов

Константин Константинов – старши учител по български танци

Възпитаник на НУФИ "Филип Кутев" гр. Котел випуск 2004/2009 г. През 2013 г. завършва АМТИИ гр. Пловдив със степен бакалавър, специалност Българска народна хореография. До 2015 г. работи в Държавен фолклорен ансамбъл "Тракия". От учебната 2015/2016 година е учител по български танци в НУФИ "Филип Кутев".

Маргарита Константинова – старши учител по български танци

Завършва музикално училище във Враца през 2012 година с профил хореография, а през 2016 година завършва бакалавърска степен в музикалната академия в Пловдив специалност Българска народна хореография. От учебната 2016/2017 година е учител по български танци в НУФИ "Филип Кутев".

Лъчезар Лазаров – старши учител по български танци

През 2017 г. завършва ВСУ "Черноризец Храбър" със специалност хореография-български народни танци и професионална квалификация хореограф педагог, а през 2019 г. степен магистър, специалност хореография-български народни танци, хореографска режисура и артмениджмънт. От учебната 2019/2020 година е учител по български танци в НУФИ "Филип Кутев".