Обучението по специални дисциплини в НУФИ "Филип Кутев" е основано на дългогодишни традиции и приемственост. Голямата част от преподавателите в това методическо обединение са възпитаници на училището. Това са учителите, които са шлифовали през годините не един талант, за да блестят, като тяхна запазена марка във всеки състав, ансамбъл и на всяка сцена.

Сашка Ченкова-Петрова

Сашка Ченкова-Петрова – главен учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ Широка лъка випуск 1974/1978 г. През 1982 г. завършва ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ) със степен магистър, специалност Народни инструменти и народно пеене и професионална квалификация диригент, изпълнител и педагог. Защитава научно - професионална специализация по Музикална етнология с придобиване на Втора образователна квалификационна степен ( ДУУ към СУ и НМА- град София (1991 г.-1993 г). Зам. директор на НУФИ „Филип Кутев” (1990 г.- 1993 г.; 1996 г. - 2000 г). От 1995 г. е хоноруван асистент към ШУ „Еп. Константин Преславски”.
Идейни проекти: “Котленската песен- извор на красота и родолюбие” (1996 г. - 2004 г); Конкурс за хумористична песен (1997 г. - 2005 г.); Конкурс за авторско творчество на учениците; Конкурс “Знаете ли?..” (1991 г - 2000 г.); Творческа сцена „Свободата да твориш в четвъртък вечер”(2009 г. - 2010 г.). Автор на сборник „Хумористични песни” (2007 г.). Ръководител е на студентския вокален квартет „АБАГАР” - гр. Шумен.
НАГРАДИ: Почетна грамота за принос в развитието на културата на Република България от Емма Москова – Министър на културата (1999 г.).

Димитринка Динева

Димитринка Динева – старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев” випуск 1990/1995 г. Степен бакалавър е завършила в АМТИИ гр. Пловдив през 2000 г., със специалност Дирижиране на народни състави и професионална квалификация ръководство на народни състави, преподавател и изпълнител по народно пеене и учител по музика. От 1999г работи като учител по народно пеене и вокални ансамбли в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел. В периода от 1999 г. до 2002г е диригент на представителният хор на училището.

Чонка Чалъкова – Кинева

Чонка Чалъкова – Кинева – старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ Широка лъка, випуск 1992 г. Степен бакалавър е завършила в АМТИИ гр. Пловдив, със специалности Ръководство на народни състави и изпълнителско изкуство (1996 г). Изучавала народно пеене в класа на проф. Анка Кушлева и дирижиране при проф. Милчо Василев и проф. Стефан Мутафчиев. През 1998 г завършва следдипломна преквалификация в специалност Педагогика на обучението по музика. От 1997 г до днес е преподавател по народно пеене в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел.

Стефанка Георгиева

Стефанка Георгиева – старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен магистър е завършила във ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ).

Антоанета Лефтерова

Антоанета Лефтерова - старши учител по народно пеене

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев” випуск 2001/2006 г. Степен бакалавър е завършила в АМТИИ гр. Пловдив през 2010 г.

Огнян Христов

Огнян Христов – старши учител по кавал

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен магистър е завършил във ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ).

Христина Койчева

Христина Койчева – старши учител по тамбура

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен магистър е завършила във ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ). От дипломирането си до днес работи като учител по тамбура в НУФИ "Филип Кутев". Съставител на школата "Пиеси за тамбура" (1990 г.).

Величка Тодорова

Величка Тодорова – старши учител по гъдулка

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен бакалавър е завършила в ШУ „Епископ Константин Преславски”, със специалност музикална педагогика и специализация по гъдулка. От 1986 г. до днес е преподавател по гъдулка и камерна музика, в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел. Учениците и са печелили множество награди от национални и регионални конкурси. Нейни ученици са видни гъдулари, като Евгений Личев, Ваня Вълкова,Тодор Бакоев, Христина Белева и мн. др.

Тодор Петров

Тодор Петров – старши учител по гъдулка

Възпитаник на НУФИ „Филип Кутев”. Степен магистър, със специалност гъдулка е завършил във ВМПИ гр. Пловдив (АМТИИ). През 1992 г. придобива Втора образователна квалификационна степен (ДУУ към СУ и НМА, град София). От 1987 г. до днес е преподавател по гъдулка в НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел.

Данаил Енчев

Данаил Енчев - старши учител по гайда

Степен бакалавър завършва през 1998 г., в ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен със специалност музикална педагогика и специализация по методика на обучението по гайда. Следдипломна квалификация "учител по физическо възпитание" придобива от Националната спортна академия "Васил Левски" гр. София, през 2002 г. От 1985 г. до 2012 г. работи в НУ "Христо Ботев" гр. Нови Пазар, като учител по гайда и ръководител на гайдарски оркестър. В периода 1987-88г е оркестрант в Ансамбъл "Мадара" гр. Шумен, а от 1999 г. до 2006 г. е асистент по гайда в ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен. От 2001 г. до 2011 г. работи като учител по музика и физическа култура и спорт, в ОУ "Никола Вапцаров" гр. Шумен. От 2009 г. до днес е учител по гайда в НУФИ "Филип Кутев" гр. Котел.

Емил Димитров

Емил Димитров - учител по акордеон

Учи акордеон в НУИ "Проф. Веселин Стоянов" гр. Русе, с преподавател Александър Василев, випуск 1998. Завършва бакалавърска степен в АМТИИ гр. Пловдив в класа на доцент Петър Маринов. От 2012 г. работи като корепетитор в НУФИ "Филип Кутев", а от 2014 е учител по акордеон.

Тончо Кисьов

Тончо Кисьов – старши учител по български танци

Степен бакалавър е завършил в АМТИИ гр. Пловдив със специалност Българска народна хореография и специализация по хореографска режисура (2000 г.). От 1992 г. работи като учител по български танци в СМУ "Филип Кутев"(НУФИ), а от 1994 г. в 11 СОУ "К. Константинов" гр. Сливен. От 2010 г. постъпва отново, като учител по български танци в НУФИ "Филип Кутев". Придобива ІV-та ПКС по музика през 2011 г.

Десислава Попова

Десислава Попова – учител по български танци

Възпитаник на НУФИ Широка лъка випуск 2001/2006 г. През 2011 г. завършва ВФУ " Черноризец Храбър " със степен бакалавър, специалност хореография - български народни танци с професионална квалификация хореограф педагог, а през 2012 г. и степен магистър, специалност хореография - български народни танци, хореографска режисура на танцов спектакъл и артмениджмънт, и проф. квалификация магистър по хореография. През 2010 г. започва работа като младши учител по български танци във НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел, където изпълнява длъжността учител до днес.

Константин Константинов

Константин Константинов – учител по български танци

Възпитаник на НУФИ "Филип Кутев" гр. Котел випуск 2004/2009 г. През 2013 г. завършва АМТИИ гр. Пловдив със степен бакалавър, специалност Българска народна хореография. До 2015 г. работи в Държавен фолклорен ансамбъл "Тракия". От учебната 2015/2016 г. е учител по български танци в НУФИ "Филип Кутев".

Маргарита Константинова – учител по български танци

Завършва музикално училище във Враца през 2012 година с профил хореография, а през 2016 година завършва бакалавърска степен в музикалната академия в Пловдив специалност Българска народна хореография. От учебната 2016/2017 е учител по български танци в НУФИ "Филип Кутев".

Мирослав Василев – учител по теория на танца

Завършва с отличие Държавното хореографско училище (НУТИ) – София и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, бакалавър хореограф-педагог, магистър по режисура. От 2008 г. с известно прекъсване работи в НУФИ „Филип Кутев” – Котел като преподавател по български танци, танци на народите, история на танца, теория и методика на специалността, разчитане и описание на танца. В училището създава авторските постановки „Котленско на мъдра ръченица” върху традиционни котленски песни и „Добруджански танц” по музика на Цветан Георгиев. С учениците от випуск 2010 получава награда за цялостна педагогическа дейност. В периода 2008–2012 г. е автор и редактор на музикално-фолклорни предавания в програма „Хоризонт” на БНР; 2012–2015 г. е докторант по етнохореология в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН с научен ръководител доц. д-р Анна Щърбанова. Има публикации в специализирани и научни издания, участия в теоретични конференции върху изследователски проблеми на фолклорния танц в областта на традиционната култура, обучението, музикално-сценичните изкуства и медиите. Журира на национални конкурси и фестивали за фолклорна музика и танци, участва в експертни комисии и проекти в системата на образованието и културата. Редактор е на книгата „Кой кой е в българската народна музика” и в. „Фолклорен хоризонт”. От 2013 г. е художествен ръководител на танцов ансамбъл „Розова долина” – Карлово и основател на детско-юношеския състав към него. В професионалната си работа като фолклорист и хореограф е удостоен с награда „Сирак Скитник” за тематично радиопредаване с екип на БНР (2010) и „Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови дейци за високи художествено-творчески постижения (2017). В момента преподава теоретичните дисциплини по специалност „Български танци” в НУФИ „Филип Кутев”.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg