Тъй проходи то, средното музикално училище "Филип Кутев", извървяло вече спорен друм, отгледало именити гайдари, кавалджии, певци на народни песни, които не позволяват да погине българското народно творчество.

Нашето училище е първото средно фолклорно училище в Европа

Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" се намира в малкия град Котел, сгушен в живописната Стара планина. Основано е на 2 октомври 1967 г. и е първото средно училище за български фолклорни песни и инструментална музика в Европа. Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желаещи да се запознаят с българския фолклор и да почувстват българския дух и култура.

От създаването му през 1967 година до 2004 година името на училището е Средно Музикално Училище (СМУ) "Филип Кутев". Със Заповед N РД-14-106 от 05.V.2004 година на Министъра на Образованието на Република България е преименувано на Национално Училище за Фолклорни Изкуства (НУФИ) - "Филип Кутев".

град Котел

.:: Патрон на училището ::.

Филип Кутев
(1903 - 1982)

Филип Кутев е емблематична за българската музикална култура личност - символ на патриотизма и самочувствието на днешна България. С делото си като композитор и създател на пърия професионален фолклорен ансамбъл Филип Кутев се превръща в българския музикант и композитор, най-силно повлиял на световната музикална култура.

"Филип Кутев вдъхва живот на българския фолклор. Той създава един изцяло нов жанр на сценичното изкуство ... "с космическо звучене".

"Фолклорът му дава свободата ... да създаде най-новото, пионерското, да бъде пионер в превръщане на фолклора в сценично изкуство".

"Именно благодарение на неговата дейност днес ние можем да се радваме на явлението, което наричаме "мистерия на българските гласове" или "българска полифония"..."

Цукамото Чихаро
"Seven Seas" - Япония, октомври 2000 г.

.:: Директори на училището ::.

Владимир Владимиров

Владимир Владимиров
Директор от 1967 до 1972 година

Владимир Владимиров добива висше музикално образование в София. Известно време работи в Националното радио. Близостта му с видния фолклорист Георги Бояджиев позволява да насочи сили в народното музикално творчество и трайно да се свърже с него.
Владимир Владимиров става първият директор на днешното Национално Училище за Фолклорни Изкуства "Филип Кутев" (тогава Средно Музикално Училище) в Котел. Поставя не само основите му през 1967 г., но прави изкючително много за успешното му прохождане и утвърждаване в България. Като ръководител работи изключително всеотдайно цели пет години, след което отново се връща в София, в националното ни радио.

Георги Бояджиев

Георги Бояджиев
Директор от 1972 до 1977 година

Сред бележитите сливенци е Георги Бояджиев. Неговите познания и грижи за опазването и развитието на Българския музикален фолклор са ненадминати. Много години работи в националното ни радио и когато извървява трудовия си път, неуморим и неизтощим, той става втория по ред директор на средното музикално училище "Филип Кутев" в Котел. Богатият му опит и големите му познания му позволяват да даде нов тласък на учебното заведение, да създаде в него нови специалности.

Георги Бояджиев напуска директорския си пост няколко години, преди да се раздели завинаги с живите. Бъдещият му биограф безспорно ще отдели много място и на времето, посветено на прочутото учебно средище във възрожденския град.

Стоян Чобанов

Стоян Чобанов
Директор от 1977 до 1982 година

Известен кавалджия, прославил се със своите изпълнения не само в Сливен и в Сливенско, но и в цяла България. Стоян Чобванов е роден в с. Терзийско, Карнобатско, на 10.III.1928 г. Той е един от първостроителите на музикалното училище "Филип Кутев" в Котел. И е сред първите му преподаватели. Сред хората, които правят всичко възможно то да тръгне по мечтания път.

Стоян Чобанов поема директорския пост от Георги Бояджиев, след като години наред е бил учител по кавал в училището - от 1997 г. и остава на него до 1982 г. Чобанов доразвива онова, което е оставил предходника му и успява да изиграе преподавателската и педагогическата работа на ново равнище.

Георги Пенев

Георги Пенев
Директор от 1982 до 1992 година

Роден на 5 юли 1953 г. в град Стралджа, Бургаска област. Получил висше музикално образование в Пловдив, Георги Пенев поема директорската длъжност съвсем млад, без опит и остава на нея в продължение на 10 години. Ръководната работа приема от Стоян Чобанов и успява да развие и обогати. Много сили и време младият администратор посвещава на строителството на сградата на училището, и на новите педагогически проблеми, застанали на пътя на учебното заведение.

Ташо Барулов

Ташо Барулов
Директор от 1992 до 1995 година

Той оглавява работата на училището "Филип Кутев" от 1992 г. Завършва го през 1976 г., след което следва Висшия музикално-предагогически институт в Пловдив до 1982 г. По-късно става преподавател в Котел и диригент на представителния оркестър на училището.
Ташо Барулов е роден на 27 януари 1957 г. в с. Раздол, Ямболско. Неговия път на администра- тивен ръководител свидетелства, че средното музикално училище "Филип Кутев" е отгледало собствени кадри. Те отлично знаят проблемите му и са в състояние да го направляват. Ташо Барулов е от възпитаниците на известното учебно средище. Един от въпросите, които го занимават, е желанието училището да си създаде трайни международни връзки. За него да се знае и да се чува в странство много повече, отколкото през изтеклите години. И стореното в тази насока, макар да не е кой знае колко, е вдъхновяващо. Потвърждава го контактът с учебно заведение в далечна Дания, близостта със стари български огнища в Бесарабия, откъдето идват ученици да се учат в Котел.

Степан Червенков

Степан Червенков

Директор от 1995 до 1999 година