XIII Национален детско-юношески конкурс
"Песенна дъга над Кутев"

26 юни 2021 година


Статут

Конкурсът се организира от Училищното настоятелство и е включен в програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на министерство на културата.

Заявка

Заявките за участие се подават в електронен вариант и се приемат не по-късно от 13 юни 2021 г.

Декларация

Декларация за информирано съгласие - цели да гарантира спазването на правата на детето и родителите/настойниците.