XV Национален детско-юношески конкурс
"Песенна дъга над Кутев"

1 април 2023 година


Статут

Конкурсът е включен в програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на министерство на културата.

Заявка

Заявките за участие се подават в електронен вариант и се приемат не по-късно от 20 март 2023 г.

Декларация

Декларация за информирано съгласие - цели да гарантира спазването на правата на детето и родителите/настойниците.