XI Национален детско-юношески конкурс
"Песенна дъга над Кутев"


Статут

Конкурсът се организира от председателя на училищното настоятелство г-н Паруш Неделчев и Методическо обединение ”Народни инструменти и народно пеене”. С подкрепата на Министерство на Културата.

Заявка

Заявките за участие са по приложен образец и се приемат не по-късно от 17 март 2019 г. на адрес: гр. Котел 8970 обл. Сливен, ул.”Георги Захариев” № 2, или на email: konkursi_nufi@abv.bg

Декларация

Декларация за информирано съгласие - цели да гарантира спазването на правата на детето и родителите/настойниците/попечителите му по време на информационни и представителни мероприятия на НУФИ „Филип Кутев”.