НАША ГОРДОСТ

 

Димитринка Динева

наградена с

ГРАМОТА

от Министерство на Културата за големия и принос в областта на българската култура

 

*  *  *  *  *

 

Мария Градешлиева

с присъдена национална награда

„КРИСТАЛНА ЛИРА”

за успешен мениджмънт в художествено-творческата и концертна дейност на училището

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg