НАША ГОРДОСТ

 

МАРИЯ ГРАДЕШЛИЕВА

удостоена с почетен знак „ЗЛАТЕН ВЕК“ – ПЕЧАТ НА ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ И ГРАМОТА

от Министерство на Културата за принос в развитието на българската култура

 

*  *  *  *  *

 

ДИМИТРИНКА ДИНЕВА

наградена с

ГРАМОТА

от Министерство на Културата за големия и принос в областта на българската култура

 

*  *  *  *  *

 

МАРИЯ ГРАДЕШЛИЕВА

с присъдена национална награда

„КРИСТАЛНА ЛИРА”

за успешен мениджмънт в художествено-творческата и концертна дейност на училището