Училищно настоятелство

Към НУФИ „Филип Кутев” е сформирано Сдружение Училищно Настоятелство „Филип Кутев – Котел”, чиито членове са преподавателите от училището и родителите на учениците. Основната роля на Сдружението е да подпомага училището в неговата дейност.

Голяма част от концертните изяви на възпитаниците на училището в страната и чужбина са реализирани благодарение на общите усилия и ресурс на членовете на настоятелството.

Ежегодно през месец април СУН „Филип Кутев” в партньорство с катедри: „Народни инструменти и народно пеене” и „Български танци” организира националните конкурси:

„Песенна дъга над Кутев” за песенен и инструментален фолклор

 

и „Златна гега” за ансамблово и надиграване по двойки.

Сдружението е инициатор и партньор и по редица проекти, осъществени с финансовата помощ на ЕК.