ДЗИ и НВО

Заповеди:

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 7 клас и в 10 клас през учебната 2017/2018 година

Изисквания

за провежданене на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от 10 клас през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

Национално външно оценяване за VII клас 2017/2018 г.:

21 май 2018 г. – Български език и литература

Тест и ключ с верни отговори

23 май 2018 г. – Математика

Тест и ключ с верни отговори

Държавни зрелостни изпити 2017/2018 г.:

Сесия май-юни

Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08:00 ч.

Тест и ключ с верни отговори

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08:00 ч.

Биология и здравно образование

Тест и ключ с верни отговори

Философия

Тест и ключ с верни отговори

ДЗИ за придобиване на СПК – 06 юни 2018 г., начало 09:00 ч.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg