ДЗИ и НВО

Заповеди:

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 7 клас и в 10 клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Национално външно оценяване за VII клас 2016/2017 г.:

19 май 2017 г. – Български език и литература

Тест и ключ с верни отговори

22.05.2017 г. – Математика

Тест и ключ с верни отговори

29.05.2017 г. – Английски език

Тест и ключ с верни отговори

Държавни зрелостни изпити 2016/2017 г.:

Сесия май-юни

Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 08:00 ч.

Тест и ключ с верни отговори

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 08:00 ч.

Английски език

Тест и ключ с верни отговори

Биология и здравно образование

Тест и ключ с верни отговори

География и икономика

Тест и ключ с верни отговори

ДЗИ за придобиване на СПК – 09 юни 2017 г., начало 09:00 ч.

Тест и ключ с верни отговори

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август, 2017 г., начало 8:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2017 г., начало 8:00 ч.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg