ДЗИ и НВО

Държавни зрелостни изпити

Със заповед № РД09-2046/28.08.2023 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2023/2024 година, както следва:

Сесия май - юни:

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август - септември:

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

Национално външно оценяване

Със заповед № РД09-2050/28.08.2023 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в VII и X клас за учебната 2023/2024 година, както следва:

VII клас:

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 ч.

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 ч.

Х клас:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 ч.

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 09,00 и от 14,30 часа