ДЗИ и НВО

Държавни зрелостни изпити

Със заповед № РД09-2119/28.08.2020 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2020/2021 година, както следва:

Сесия май - юни:

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 часа

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

ДЗИ за придобиване на СПК – 04 юни 2021 г., начало 09:00 ч.

В изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на Държавните зрелостни изпити - заявления за допускане до ДЗИ за сесия май - юни за учебната 2020/2021 година се подават в периода от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г.

Сесия август - септември:

Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

ДЗИ за придобиване на СПК – 09 септември 2021 г., начало 09:00 ч.

Национално външно оценяване

Със заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, както следва:

VII клас:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 9,00 ч.

Математика – 18 юни 2021 г., начало 9,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 9,00 ч. - заявления за полагане на изпит по чужд език се подават в периода от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

Х клас:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 8,00 ч.

Математика – 18 юни 2021 г., начало 8,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 8,00 ч. - заявления за полагане на изпит по чужд език се подават в периода от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 -15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик) - заявления за оценяване на дигиталните компетентности се подават в периода от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg