ДЗИ и НВО

Държавни зрелостни изпити

Със заповед № РД09-4063/30.08.2022 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2022/2023 година, както следва:

Сесия май - юни:

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 – 31 май 2023 г.

Сесия август - септември:

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

Национално външно оценяване

Със заповед № РД09-4065/30.08.2022 година на Министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в VII и X клас, както следва:

VII клас:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 ч.

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 ч. - заявления за полагане на изпит по чужд език се подават в периода от 01.02 - 17.02.2023 г.

Х клас:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 ч.

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото - заявления за полагане на изпит по чужд език се подават в периода от 01.02 - 17.02.2023 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа - заявления за оценяване на дигиталните компетентности се подават в периода от 01.02 - 17.02.2023 г.