ДЗИ и НВО

Заповеди:

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 7 клас и в 10 клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Национално външно оценяване за VII клас 2016/2017 г.:

19 май 2017 г. – Български език и литература

22.05.2017 г. – Математика

Държавни зрелостни изпити 2016/2017 г.:

Сесия май-юни

Български език и литература – 19 май 2017 г., начало 08:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2017 г., начало 08:00 ч.

ДЗИ по желание на ученика – в периода 26 май 2017 г. – 2 юни 2017 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август, 2017 г., начало 8:00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август, 2017 г., начало 8:00 ч.

ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август 2017 г. – 5 септември 2017 г.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg