Обучението в НУФИ "Филип Кутев" се провежда в следните специалности:

.:: ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРОФИЛ ::.

  • Народни инструменти - гайда, гъдулка, кавал, тамбура, акордеон
  • Народно пеене

Професия “музикант-инструменталист” и “музикант-вокалист”

Квалификация III –та

Дневна форма на обучение - 5 години (VIII –XII клас)

Дневна форма на обучение - 3 години (V-VII клас)

гайда

.:: Гайда ::.

Изучаването на българския музикален инструмент гайда, датира от основаването на училището през 1967 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит. Изучава се високата джура гайда и възпитаниците овладяват всички стилове на свирене. Едни от най-изявените гайдари завършили училището са: Иван Варимезов, Мария Стянова, Красимир Кондов, Диньо Маринов и др.

гъдулка

.:: Гъдулка ::.

Изучаването на българския музикален инструмент гъдулка, датира от основаването на училището през 1967 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Изучава се 3 - струнната тракийска гъдулка и тракийския гъдуларски изпълнителски стил. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит. Едни от най-изявените гъдулари завършили училището са: Цветан Цветков, Димитър Лавчев, Иван Костов и др.

кавал

.:: Кавал ::.

Изучаването на българския музикален инструмент кавал, датира от основаването на училището през 1967 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит. Изучават се всички кавалджийски стилове на традиционния триставен кавал. Едни от най-изявените кавалджии завършили училището са: Теодоси Спасов, Данчо Радулов, Кръстьо, Димов, Николай Докторов и др.

тамбура

.:: Тамбура ::.

Изучаването на българския музикален инструмент тамбура, датира от основаването на училището през 1967 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Изучава се 8 струнната тамбура - най-разпространеният вариант на тамбурата. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит. Едни от най-изявените ни тамбуристи са: Любомир Владимиров, Валентин Янков, Антон Цамбов и мн. др.

акордеон

.:: Акордеон ::.

Изучаването на българския музикален инструмент акордеон, датира от 2014 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит.

народно пеене

.:: Народно пеене ::.

Изучаването на народно пеене, датира от 1974 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит. Изучават се всички певчески стилове. Едни от най-изявените певици завършили училището са: Бинка Добрева, Дафинка Дамянова, Жечка Сланинкова и др.

.:: БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ ::.

Професия-“танцьор”

Квалификация III –та

Дневна форма обучение - 5 години (VIII— XII клас)

Дневна форма обучение - 3 години (V-VII клас)

танци

Изучаването на български танци, датира от 1998 г. Курсът на обучение е 5 годишен. Преподавателите са квалифицирани и с дългогодишен опит. Изучават се танци от всички фолклорни области и танцьорите получават солидна професионална подготовка. Кадрите се реализират в професионалните ансамбли в страната и чужбина.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg