Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" обявява допълнителен прием за учебната 2018/2019 година

*  *  *  *  *

 

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата 2018/2019 г. ... виж тук.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ... виж тук.

I клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци - 22 места

V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон - 10 места

V клас: български танци - 12 места

VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон - 26 места

VІІІ клас: български танци - 26 места

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 27.08.2018 г. до 31.08.2018 г. включително!

Изпитите ще се проведат на 31.08.2018 г. от 09:00 часа.

Кандидатите трябва да се явят 30 минути преди обявения начален час, пред централния вход!

• Оценките на кандидатите от конкурсните изпити, важат само за класиране в НУФИ „Филип Кутев” Котел.

• Приетите ученици се записват в училището с оригинала на документите в 5 дневен срок, считано от деня на обявяването на утвърдения списък.

• В училището се организират консултации в периода 27.08.2018 г. - 30.08.2018 г.

• Училището разполага с база за настаняване на кандидатите.

*  *  *  *  *

Приравнителни изпити за учебната 2018/2019 година ... виж тук.

 

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg