Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" обявява допълнителен прием за учебната 2022/2023 година

*  *  *  *  *

 

Срок за подаване на документи: от 22.08.2022 г. до 26.08.2022 г. включително!

Изпитите ще се проведат на 27.08.2022 г. по график! ... виж тук.

• Кандидатите трябва да се явят 30 минути преди обявения начален час, пред централния вход на училището!

• Оценките на кандидатите от конкурсните изпити, важат само за класиране в НУФИ „Филип Кутев” Котел.

• Приетите ученици се записват в училището с оригинала на документите в 5 дневен срок, считано от деня на обявяването на утвърдения списък.

*  *  *  *  *

ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА И/ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДРУГ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ

Ученици успешно завършили I, V, VI, VIII, IX или X клас полагат изпит/изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от директора на училището.

Справочник за училищата по изкуствата и училищата по културата виж.

Списък на класираните и приети ученици за учебната 2022/2023 г. виж.

 

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg