Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" обявява прием за учебната 2021/2022 година

*  *  *  *  *

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

І клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, български танци - 22 места

V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, български танци - 22 места

VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, български танци - 40 места

Срок за подаване на документи:

За I клас:от 29.03.2021 г. до 09.04.2021 г. включително!

За V и VІІІ клас:от 22.06.2021 г. до 30.06.2021 г. включително!

Изпитите ще се проведат в периода 01.07.2021 г. - 03.07.2021 г. по график! ... виж тук.

• Кандидатите трябва да се явят 30 минути преди обявения начален час, пред централния вход!

• Оценките на кандидатите от конкурсните изпити, важат само за класиране в НУФИ „Филип Кутев” Котел.

• Приетите ученици се записват в училището с оригинала на документите в 5 дневен срок, считано от деня на обявяването на утвърдения списък.

*  *  *  *  *

ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА И/ИЛИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДРУГ ВИД СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА, ПРОФЕСИЯ, СПЕЦИАЛНОСТ

Ученици успешно завършили III, V, VI, VIII, IX или X клас полагат изпит/изпити за проверка на способностите по реда на чл.6 от Наредба № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата по учебни предмети и учебни програми за съответния клас, определени от директора на училището.

 

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg