Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" обявява прием за учебната 2019/2020 година

*  *  *  *  *

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ... виж тук.

V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон - 10 места

V клас: български танци - 12 места

VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон - 26 места

VІІІ клас: български танци - 26 места

Срок за подаване на документи: от 24.06.2019 г. до 28.06.2019 г. включително!

Изпитите ще се проведат в периода 01.07.2019 - 03.07.2019 г. по допълнителен график.

• Кандидатите трябва да се явят 30 минути преди обявения начален час, пред централния вход!

• Оценките на кандидатите от конкурсните изпити, важат само за класиране в НУФИ „Филип Кутев” Котел.

• Приетите ученици се записват в училището с оригинала на документите в 5 дневен срок, считано от деня на обявяването на утвърдения списък.

• В училището се организират консултации в периода 24.06.2019 г. - 28.06.2019 г.

• Училището разполага с база за настаняване на кандидатите.

*  *  *  *  *

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg