Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" обявява прием за учебната 2017/2018 година

 

 

V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон - 10 места

V клас: български танци - 12 места

VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон - 26 места

VІІІ клас: български танци - 26 места

Срок за подаване на документи: от 14.06.2017 г. до 20.06.2017 г. включително!

Изпитите ще се проведат в периода 21.06.2017 г. - 23.06.2017 г. по график!

Кандидатите трябва да се явят 30 минути преди обявения начален час, пред централния вход!

• Оценките на кандидатите от конкурсните изпити, важат само за класиране в НУФИ „Филип Кутев” Котел.

• Приетите ученици се записват в училището с оригинала на документите в 10 дневен срок, считано от деня на обявяването на утвърдения списък.

• В училището се организират консултации в периода 14.06.2017 г. - 20.06.2017 г.

• Училището разполага с база за настаняване на кандидатите.

*  *  *  *  *

Свободни места за приравнителни изпити за учебната 2017/2018 година ... виж тук.

График на датите за приравнителни изпити ... виж тук.

 

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg