Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда, считано от 08.11.2021 г.
Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.
Заповед за организация на дейностите при епидемичното разпространение на COVID-19 на територията на страната