ДИПК

Ученици, които са завършили НУФИ "Филип Кутев" Котел и желаят да се явят на януарска сесия за ДИПК, моля да заявят това в училището! Срок - 21.12.2020 г.! Писменият изпит е на 21.01.2021 г.!
свържете се с нас

Дистанционно обучение