НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА "ФИЛИП КУТЕВ" ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛ.: 0878401052