УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 24.11.2018 ГОДИНА /СЪБОТА/, ОТ 10:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС. ОЧАКВАМЕ ВИ!