Заповед за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.
Заповед за организация на дейностите при епидемичното разпространение на COVID-19 на територията на страната
Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда