УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РЪКОВОДСТВОТО НА НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" ВИ КАНИ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-ТИ ДО XII-ТИ КЛАС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.11.2017 ГОДИНА /СЪБОТА/ ОТ 10:00 ЧАСА. ОЧАКВАМЕ ВИ!