ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" ОТ 16 МАРТ 2020 г.

Ръководството на НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, уведомява всички ученици и родители, че от 16.03.2020г. се въвежда дистанционно обучение и алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние чрез използване на електронни платформи за обучение и електронна комуникация между учители и ученици, с цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в НУФИ "Филип Кутев" Котел.

Повече информация ще получите от класния ръководител на Вашето дете.

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня. Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

Стратегия за провеждането на дистанционно обучение чрез онлайн приложения за учениците и учителите в НУФИ "Филип Кутев", съгласно Заповед РД-01-124/13.03.2020 от Министъра на здравеопазването

Инструкция за провеждане на дистанционно обучение чрез онлайн приложения в НУФИ "Филип Кутев"

Заповед на министъра на образованието и науката

Заповед на министъра на образованието и науката

Нови знания за учениците онлайн, не само преговор /25.03.2020г./.

Заповед на министъра на образованието и науката за продължителност на пролетната ваканция

Заповед на министъра на образованието и науката

Учителите да попълват ежедневно "Отчет/Доклад на учител"

Предпазвайте себе си и околните от заболяване!

 

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg