Заповед на министъра на образованието и науката за периода 12 - 30.04.2021 г.

Заповед на министъра на образованието и науката (предучилищно образование)

Заповеди на министъра на образованието и науката (1-12 клас)

Заповед № РД-19-90/11.03.2021 г. за противоепидемични мерки от 12.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

От утре, 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя заповед министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

С пълния текст на Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. може да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.

Заповед на министъра на образованието

Заповед на министъра на здравеопазването

Във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемичи мерки в страната до 31.01.2021 година със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че от 04.01.2021 година:

- учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено в училище по утвърдената седмична програма и установения график на учебните часове;

- учениците от V до XII клас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние в платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдената седмична програма и установения график за провеждане на учебни часове в електронна среда до 31.01.2021 година.

Удължава се срока на дистанционното обучение до 21.12.2020 г.!

Уважаеми родители, ученици и преподаватели, уведомяваме ви, че съгласно Заповед № РД 09-3457 от 26.11.2020 г. на Красимир Вълчев - министър на образованието, се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от 1 до 12 клас в периода от 26.11 до 21.12.2020 г. включително. За посочения срок учениците следва да преминат в обучение от разстояние в електронна среда.

Коледната ваканция ще бъде от 22 декември 2020 г. до 3 януари 2021 г. включително.

Заповед на министъра на образованието

Заповед на областен управител - Сливен

Заповед на РЗИ - Сливен

Заповед на министъра на образованието

Заповед на министъра на здравеопазването

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" ОТ 16 МАРТ 2020 г.

Ръководството на НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, уведомява всички ученици и родители, че от 16.03.2020г. се въвежда дистанционно обучение и алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние чрез използване на електронни платформи за обучение и електронна комуникация между учители и ученици, с цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в НУФИ "Филип Кутев" Котел.

Повече информация ще получите от класния ръководител на Вашето дете.

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня. Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

Стратегия за провеждането на дистанционно обучение чрез онлайн приложения за учениците и учителите в НУФИ "Филип Кутев", съгласно Заповед РД-01-124/13.03.2020 от Министъра на здравеопазването

Инструкция за провеждане на дистанционно обучение чрез онлайн приложения в НУФИ "Филип Кутев"

Заповед на министъра на образованието и науката

Заповед на министъра на образованието и науката

Нови знания за учениците онлайн, не само преговор /25.03.2020г./.

Заповед на министъра на образованието и науката за продължителност на пролетната ваканция

Заповед на министъра на образованието и науката

Учителите да попълват ежедневно "Отчет/Доклад на учител"

Предпазвайте себе си и околните от заболяване!