ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

* * *

Изяви на групата за дейности по интереси "Опознай България и света"

На 13.02.2017 г. участниците в групата за дейности по интереси "Опознай България и света" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел проведоха своя представителна изява на тема „Забележителности в родния край“. Групата е създадена по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неин ръководител е Наташа Анастасова Каринкова-Неделчева - старши възпитател и учител по география и икономика. Всеки от учениците представи своето родно място.

Занятията на групата за дейности по интереси "Опознай България и света" завършиха на 12.06.2017 г. с представяне на проект: "Да представим България пред света".

На 26.03.2017 г. участниците в групата за дейности по интереси "Опознай България и света" се запознаха с културното наследство в община Котел. Учениците участваха в поход до с. Жеравна, където посетиха музеи.

Любуваха се на природните гледки откриващи се по пътеките в балкана.

На 11.06.2017 г. учениците участваха в екскурзия с цел запознаване с обекти на ЮНЕСКО в България: ез.Сребърна, Мадарски конник и тракийската гробница в с.Свещари.

Изяви на групата за дейности по интереси "Арт работилница"

На 16.12.2016 г. участниците в групата за дейности по интереси "Арт работилница" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел проведоха своя представителна изява на тема „Украсяване на училището“. Групата е създадена по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неин ръководител е София Николаева Генова-Митева - учител по изобразително изкуство и труд и техника. Поставянето на коледна украса е един от най-приятните моменти в подготовката за празника, особено за най-малките. Именно те бяха част от този изпълнен с много настроение и положителни емоции ритуал. Снежинки, гирлянди, празнични венци и други фигурки от хартия украсиха стените и прозорците на училището.

Изявите на групата продължиха и на 19.12.2016 г. с "Украса за коледен концерт". Те се погрижиха за празничното настроение на всички, като украсиха концертната зала в НУФИ „Филип Кутев“, Котел с много желание и сръчност.

Пролетта пробужда живота, събужда и желанието ни за творчество. Да направим сами мартеници, да изчистим и подредим пролетно училището.

Занятията на групата завършиха на 12.06.2017 г. с изложба, в която младите таланти от 5-12 клас показаха своите амбиции в областта на изобразителните и приложни изкуства. Със сръчност и експериментаторски дух те превръщат своите идеи в изключително интересни творби. В изложбата бяха показани: Рисунки в различна техника – акварел, темпера, графика и апликация; Украси с еко материали; Станове; Операция „Жълти стотинки” – пластика от стотинки; Квилинг; Афиши, украси и декорации за обредни празници и концерти в НУФИ „Филип Кутев”; Оригами.

Изяви на групите за дейности по интереси "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене“, "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца"

Участниците в групите за дейности по интереси "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" и "Мюзик инсайд" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел взеха участие в Коледния концерт на училището. Групите са създадени по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Техни ръководители са Сашка Маркова Петрова - главен учител по народно пеене и Алида Мартинова Михалева - старши учител по народно пеене.Участниците от "Мюзик инсайд" представиха песни от репертоара на Емил Димитров и Тоника СВ, а участниците от "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" изпълниха коледарски песни. Публиката бурно аплодира тяхното представяне.

На събитието присъстваха ръководството на училището, членовете на съвета "Твоят час“, учители, родители и ученици. Специален гост бе уважаваният приятел и спонсор на училището, г-н Калин Сутев. Той изказа благодарност и възхищение за концертните изпълнения. Благодарности и признателност изказа и г-жа Мария Градешлиева - директор на училището.

На 21 март в НУФИ "Филип Кутев" град Котел се проведе пролетен благотворителен концерт "Деца помагат на деца". Мероприятието бе организирано съвместно от Общинския съвет на БЧК Котел и НУФИ "Филип Кутев" и в него взеха участие учениците от "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене“, "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца".

На събитието присъстваха ръководството на училището, членовете на съвета "Твоят час“, учители, ученици и общественост.

Със събраните средства бяха подпомогнати абитуриентите сираци и полусираци от училищата в област Сливен.

На 03.03.2017 г. ученици /представителен хор с диригент Д. Динева, "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" с ръководител - С. Ченкова и гайдарски състав с преподавател Д. Енчев/ от Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" град Котел изнесоха поздравителен концерт за всички гости на тържествения митинг на паметния връх Шипка.

На 03.04.2017 г., по покана на Министерството на замеделието, изпълнителски състави на НУФИ "Филип Кутев", между които и "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" изнесоха концерт по случай официалното откриване на Седмицата на гората.

В периода 05-07.04.2017 г. се проведе творчески обмен между Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" гр. Котел и Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" гр. Бургас, който е част от дългосрочният квалификационен проект между учебните заведения - "Пространство за идеи". Неговата цел е участниците да се запознаят в реална среда със спецификата на обучение в сродни училища, както и обмен на добри педагогически практики и изграждане на иновативна и позитивна учебна среда. В срещата освен преподаватели участват и ученици от съответните училища. Творческият обмен завърши със съвместен концерт на ангажираните ученици от двете училища. На сцената талант демонстрираха учениците от "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца".

На 3 юни 2017 година Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” град Котел отпразнува своя 50 годишен юбилей. На сцената талант демонстрираха учениците от "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" и "Общуване чрез танца".

Изяви на групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилница"

Репетиция на участниците от групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилница" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел. Групата е създадена по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Неин ръководител е Ирена Красимирова Лазарова - старши учител по задължително пиано.

На 01.06.2017 г. в НУФИ „Филип Кутев“, Котел се проведе финална изява на групата.Учениците демонстрираха своите умения на актьори с мюзикъла "Мъдрият тъкач". С много смях, песни и музика те забавляваха своите гости – родители, съученици, учители.

Представителни изяви на групите за преодоляване на обучителни затруднения "Математика" и "Подготовка за НВО по математика за 7 клас"

На 02.06. 2017 г. в НУФИ "Филип Кутев" учениците, включени в групите за преодоляване на обучителни затруднения по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, „Математика“ с ръководител Красимира Бонева и "Подготовка за НВО по математика за 7 клас" с ръководител Стефка Куцарова проведоха своето заключително занимание – Състезание "Научих по-добре!" за група „Математика“ и "Аз знам повече" за група "Подготовка за НВО по математика за 7 клас". Гости на изявата бяха родители и ученици от седмите и осмите класове. Публичните изяви протекоха под формата на математическо състезание. Учениците рецитираха забавни стихове за математиката, показаха качества като точност, наблюдателност, съобразителност, отговаряха на занимателни въпроси, свързани с математическите знания, които получиха по време на заниманията в групата. Всички в залата се забавляваха, а най- доволни бяха родителите, които изказаха своята удовлетвореност от работата на децата си в часовете по проекта.

 

Представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Предизвикателствата на езика“

На 03.05.2017 г. от 13.30 в кабинета по български език и литература се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения „Предизвикателствата на езика“. Присъстваха ученици от 6. клас и техният класен ръководител г-жа Веселина Върбанова. Учениците от групата представиха пред публиката текстове от учебника и от Интернет, които са им харесали през годината. Четоха, разказваха и отговаряха на въпроси. Представиха и табла, които предварително бяха подготвили, по теми, които най-силно са им въздействали. Всички се отнесоха отговорно към задачите и участието си и се представиха успешно.

Котел 8970, Георги Захариев 2, 045342215; 045342248

email: smu_k_l@mail.bg