Hационално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” Котел


Адрес: Котел 8970

общ. Котел, обл. Сливен

ул. "Георги Захариев" N2

Email: smu_k_l@mail.bg;

kontakt@nufi-kotel.com

Директор: Мария Градешлиева

+35945342215

Зам. Директор: Петър Аркалиев

+359878401028

Гл. Счетоводител: Венета Попова

+359878401042 / +35945342248

Секретар: Стефка Болтаджиева

+359878401055

Домакин: Дочка Фъстъкова

+359878401029

Информационен център: Снежина Цонева

+359878401037

Email:konkursi_nufi@abv.bg