Hационално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” Котел


Адрес: Котел 8970

общ. Котел, обл. Сливен

ул. "Георги Захариев" N2

Email: smu_k_l@mail.bg;

kontakt@nufi-kotel.com

Директор: Мария Градешлиева

+359878401043

Зам.-директор: Петър Аркалиев

+359878401028

Гл. Счетоводител: Соня Аркалиева

+359889438092

Секретар: Стефка Болтаджиева

+359878401055

Домакин: Дочка Фъстъкова

+359878401029

Информационен център: Снежина Цонева

+359878401037

Email:konkursi_nufi@abv.bg