Hационално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” Котел


Адрес: Котел 8970

общ. Котел, обл. Сливен

ул. "Георги Захариев" N2

Email: info-2902201@edu.mon.bg

Директор: Мария Градешлиева,+359878401043

Зам.-директор: Петър Аркалиев,+359878401028

Счетоводител: Соня Аркалиева,+359889438092

ЗАС: Жейна Карабекирова,+359878401042

Домакин: Дочка Фъстъкова,+359878401029

Информационен център:

I и V група /народно пеене/: София Генова, +359878401003

II група /народно пеене/: Женя Станчева, +359878346053

III и IV група /народно пеене/: Чонка Чалъкова, +359877401087

Инструменти /индивидуални/: Антоанета Лефтерова,

+359876420309

Камерни вокални и инструментални групи, хорове и оркестри: Димитринка Динева, +359878401033

Email: konkursi_nufi@abv.bg