Get Adobe Flash player

Hационално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” Котел

Адрес: Котел 8970

общ. Котел, обл. Сливен

ул. "Георги Захариев" N2

Email:smu_k_l@mail.bg;

kontakt@nufi-kotel.com

Директор: Мария Градешлиева

+35945342215

Зам.-директор: Петър Аркалиев

+359878401028

Гл. Счетоводител: Соня Аркалиева

+359889438092

Секретар: Стефка Болтаджиева

+359878401055

Домакин: Дочка Фъстъкова

+359878401029

Информационен център: Лъчезар Лазаров

+359879689517

Email: zlatna.gega_nufi@abv.bg