Get Adobe Flash player

Hационално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев” Котел

Адрес: Котел 8970

общ. Котел, обл. Сливен

ул. "Георги Захариев" N2

Email:info-2902201@edu.mon.bg

Директор: Мария Градешлиева

+35945342215

Зам.-директор: Петър Аркалиев

+359878401028

Счетоводител: Соня Аркалиева

+359889438092

ЗАС: Жейна Карабекирова

+359878401042

Домакин: Дочка Фъстъкова

+359878401029

Информационен център: Лъчезар Лазаров

+359879689517

Email: zlatna.gega_nufi@abv.bg