НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" - КОТЕЛ

 ПРОЕКТ „ПРОСТРАНСТВО ЗА ИДЕИ” В НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ"
 05 - 07 АПРИЛ 2017 ГОДИНА, КОТЕЛ


   "Пространство за идеи" е дългосрочен квалификационен проект между учебните заведения. Неговата цел е участниците да се запознаят в реална среда със спецификата на обучение в сродни училища, както и обмен на добри педагогически практики и изграждане на иновативна и позитивна учебна среда. В срещата освен преподаватели участват и ученици от съответните училища.
   В Котел стартира поредния етап от форума и в него освен бургаското Музикално училище се включи и Националното училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев".
   Творческият обмен завърши със съвместен концерт на учениците от двете училища.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 jquery lightbox inlineby VisualLightBox.com v6.1