НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" - КОТЕЛ

 ПРОЛЕТЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА“
 23 МАРТ 2016 ГОДИНА


   На 23 март от 18 часа в Концертната зала на НУФИ "Филип Кутев" град Котел се проведе първият благотворителен концерт от Великденската благотворителна кампания на ОС на БЧК Сливен. Мероприятието бе организирано съвместно от Общинския съвет на БЧК Котел и НУФИ "Филип Кутев".
   Сумата събрана от продажбата на билети и дарения е 883 лева. Със събраните средства от Великденската благотворителна кампания на ОС на БЧК Сливен ще бъдат подпомогнати абитуриентите сираци и полусираци от училищата в област Сливен.
   Областния съвет на БЧК Сливен и директора на секретариата на БЧК Сливен д-р Моника Сярова изказаха специални благодарности на директора на НУФИ "Филип Кутев" г-жа Мария Градешлиева.
   Благодарност за добрите дела на всички отзовали се на тази кауза!

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 90 91 92 93 94 95 96 jquery div lightboxby VisualLightBox.com v6.1