НУФИ "ФИЛИП КУТЕВ" - КОТЕЛ

 АРТ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА“
 19 ЮНИ 2016 ГОДИНА


   Арт фестивалът „Отворени пространства“, отново провокира с пъстра смесица от музика, спорт, артистични инсталации и пърфоманси, работилници на открито.
   На 19 юни на територията на Градския парк всеки можа освен като публика, да се изяви и като пряк участник във фолклорните ателиета с възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" – гр. Котел (разучаване на български танци и песни, запознаване с фолклорните инструменти и национални костюми).
   Сред акцентите в програмата бе концертът на Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" – гр. Котел.

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 74 jquery lightbox inlineby VisualLightBox.com v6.1